Tabela odporności chemicznej płyt uszczelkarskich GAMBIT

Tabela odporności chemicznej płyt uszczelkarskich GAMBIT
Lp. Medium chemiczne GAMBIT AF-1000 GAMBIT AF-400 GAMBIT AF-200G GAMBIT AF-OIL GAMBIT AF-300 GAMBIT AF-U GAMBIT AF-200 UNIVERSAL GAMBIT MAGNUM GAMBITGRAF LUX GAMBIT AF-202 GAMBIT AF-153 GAMBIT AF-CHEMACID PARO - GAMBIT
1. Aceton
2. Alkohol etylowy
3. Alkohol metylowy
4. Amoniak
5. Anilina
6. Benzen
7. Benzyna
8. Chlor (mokry)
9. Chlor (suchy)
10. Chloroform
11. Cykloheksanon
12. Etan
13. Fenol
14. Freon 11 i 12
15. Freon 22
16. Glikol etylenowy
17. Kwas azotowy 20%
18. Kwas azotowy 40%
19. Kwas fosforowy
20. Kwas mrówkowy
21. Kwas octowy
22. Kwas siarkowy 20%
23. Kwas siarkowy dymiący
24. Kwas siarkowy 65%
25. Kwas solny 20%
26. Kwas solny 36%
27. Mydło
28. Nadmanganian potasu
29. Nafta
30. Octan etylowy
31. Olej hydr. (mineralny)
32. Olej hydr. (estry fosf.)
33. Olej silnikowy
34. Powietrze
35. Trójchloroetylen
36. Woda
37. Woda morska
38. Wodorotlenek amonu
39. Wodorotlenek potasu
40. Wodorotlenek sodu
41. Wodorotlenek wapnia

 

- płyta zalecana

- przed zastosowaniem przeprowadzić próbę w warunkach eksploatacji

- nie stosować

Wszystkie podane w katalogu informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich stosowaniu. Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem.