Płyta AF-202®

ZASTOSOWANIE:

Popularna płyta przeznaczona do uszczelniania w zakresie niskich temperatur i ciśnień. Szczególnie polecana do instalacji oleju opałowego.

AF-202® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Gambit Lubawka Sp. z o.o. bądź spółek zależnych.

 

 

Materiał:

Płyta uszczelkarska GAMBIT AF-202 wykonana jest na bazie włókien aramidowych KEVLAR® , włókien mineralnych oraz wypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie kauczuku NBR.

 

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych.

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AM1-O
DOPUSZCZENIA / CERTYFIKATY: TA Luft (VDI 2200), GOST R, UDT
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa 0C 200
Temperatura pracy ciągłej 0C -30 - 180
Temperatura pracy ciągłej w parze 0C 150
Ciśnienie MPa 4
Wymiary:

Standardowe grubości płyt

/grubości powyżej 5,0mm wykonywane jako klejone/

mm  0,5; 0,8; 1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 +/-  0,1
+/-  10%
+/-  10%

Standardowe wielkości arkusza

/wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000/

mm

1525x1500

+/- 35
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość   (+/- 5 %) g/cm3 2,0 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien  (min.) MPa 6 DIN 52910
ściśliwość % 9 - 19 ASTM F36
powrót elastyczny  (min.) % 50 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/  (min.) MPa 20 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/  (min.) MPa 25 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150oC/5h  (max) % 12 ASTM F146
kolor khaki

Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm.

Wszystkie podane w katalogu informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich stosowaniu. Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem.