Współczynniki Obliczeniowe

Współczynniki obliczeniowe wyznaczone wg EN 13555 służą do projektowania połączeń kołnierzowych wg normy EN 1591-1.  Wszystkie badania zostały potwierdzone i opublikowane  przez niezależną jednostkę badawczą Center of Sealing Technologies na Uniwersytecie w Münster.

Materiał Współczynniki obliczeniowe wg EN 13555
AF-OIL® EN 13555 AF – OIL® 1mm
EN 13555 AF – OIL® 2mm
AF-200 UNIVERSAL® EN 13555 AF-200 UNIVERSAL® 2mm
PARO-GAMBIT® EN 13555 PARO-GAMBIT® 2mm
AF-400® EN 13555 AF-400® 2mm
AF-U® EN 13555 AF-U® 2mm
AF-200 G® EN 13555 AF-200 G® 2mm
GAMBIT MAGNUM® EN 13555 GAMBIT MAGNUM® 2mm
AF-MF® EN 13555 AF-MF® 2mm
AF-202® EN 13555 AF-202® 2mm
AF-1000® EN 13555 AF-1000® 2mm
AF-153® EN 13555 AF-153® 2mm
GAMBITGRAF LUX® EN 13555 GAMBITGRAF LUX® 2mm
AF-CHEMACID® EN 13555 AF-CHEMACID® 2mm