Instrukcja montażu kompensatorów

MAGAZYNOWANIE

 1. Kompensator należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach. Należy zwracać przy tym uwagę na to by ich nie zaginać bądź obciążać ciężkimi przedmiotami. Ma to na celu wyeliminowanie trwałych odkształceń i zagięć.
 2. Magazyn powinien być chłodny (10 - 20°C) oraz suchy (wilgotność w zakresie 20 - 70%).
 3. W miejscu magazynowania kompensatorów nie wolno jednocześnie przechowywać lotnych rozpuszczalników, paliw bądź innych agresywnych chemikaliów.
 4. Jeśli kompensatory są tymczasowo przechowywane na wolnym powietrzu należy je zabezpieczyć folią przed wpływem warunków atmosferycznych tj. deszcz, śnieg itp.

 

TRANSPORT

 1. Przed załadunkiem należy sprawdzić czy opakowanie kompensatora nie jest uszkodzone.
 2. Nie wolno mocować kompensatorów pasami ściągającymi, linami lub na hakach.
 3. Dopuszcza się transportowanie kompensatorów na palecie.
 4. Kompensatory należy tak załadować aby nie uszkodzić ich w trakcie transportu np. o inne przedmioty o ostrych krawędziach.

 

MONTAŻ

 1. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić czy opakowanie kompensatora nie jest uszkodzone.
 2. Opakowanie należy tak otworzyć by nie uszkodzić kompensatora.
 3. Kompensatory powinny być montowane po wszelkich pracach spawalniczych i szlifierskich jako ostatni etap, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia uszkodzeń.
 4. Przed ściągnięciem zużytego kompensatora należy zrobić znaki na kołnierzu i na opasce dociskowej, aby w trakcie montażu nowego kompensatora wszystkie otwory pod śruby się pokrywały.
 5. Powierzchnia kołnierza powinna być oczyszczona, gładka i bez zadziorów.
 6. Opaska dociskowa oraz wszystkie krawędzie mające kontakt z kompensatorem nie mogą posiadać ostrych krawędzi, ponieważ podczas pracy może doprowadzić to do uszkodzenia kompensatora (przetarcie lub rozcięcie).
 7. Wykonując otwory pod śruby na kołnierzu kompensatora trzeba zwrócić uwagę na wcześniej wykonane oznakowanie, ponieważ nieodpowiednie wykonanie dziur może skutkować „skręceniem” kompensatora w trakcie montażu tj. w  momencie gdy otwory pod śruby się nie pokrywają.
 8. Śruby należy wsuwać od kompensatora w stronę rurociągu. Dzięki takiemu rozwiązaniu można uniknąć uszkodzenia wierzchniej tkaniny końcami śrub.
 9. Kompensatory tkaninowe nie powinny być izolowane od strony zewnętrznej, ponieważ uniemożliwia to cyrkulacje powietrza.
 10. Kompensatorów nie można pokrywać farbami, ponieważ może doprowadzić to do rozpuszczenia warstwy uszczelniającej.

 

 

 

Uwagi:
Pewność i bezpieczeństwo działania instalacji jest uzależnione od poprawnego montażu kompensatorów.

Wszystkie podane w katalogu informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich stosowaniu. Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem.