Oferta

Bezazbestowe płyty uszczelkarskie serii GAMBIT AF są nowoczesnymi materiałami przeznaczonymi do wykonywania uszczelnień technicznych (na szeroki zakres ciśnień i temperatur) oraz kontaktu z wieloma…
Uszczelnienia statyczne połączeń kołnierzowych   Gambit oferuje szeroki asortyment różnych typów wysokojakościowych uszczelnień kołnierzowych spełniających różnorodne wymagania klienta. Stosuje się…
Szczeliwa plecione są najczęściej stosowanymi uszczelnieniami dławnic pomp i armatur przemysłowych. Łatwość ich stosowania, uniwersalność, trwałość oraz relatywnie niska cena powodują, mimo rosnącej…
Hasłem naszych czasów jest racjonalne gospodarowanie energią. Wykładnikiem postępu technicznego dla użytkownika jest stosowanie nowoczesnych izolacji termicznych. Wyroby nasze charakteryzują się : -…
KOMPENSATORY  - INFORMACJE OGÓLNE: W procesach przemysłowych często istnieje potrzeba elastycznego połączenia dwóch lub więcej podzespołów wzajemnie przemieszczających się względem siebie, ale w taki…
W profilu produkcji GAMBIT Lubawka Sp. z o.o. znajdują się materiały cierne: taśmy hamulcowe tkane i impregnowane żywicami typ BAC  materiały kompozytowe formowane z lepiszczem kauczukowym typ GC-E i…