Oferta

Bezazbestowe płyty uszczelkarskie serii GAMBIT AF są nowoczesnymi materiałami przeznaczonymi do wykonywania uszczelnień technicznych (na szeroki zakres ciśnień i temperatur) oraz kontaktu z wieloma…
Kołnierzowe uszczelnienia spoczynkowe. Najczęściej występującymi w przemyśle połączeniami rurociągów oraz armatury są połączenia kołnierzowo-śrubowe. Muszą być one uszczelniane za pomocą uszczelek…
Szczeliwa plecione są najczęściej stosowanymi uszczelnieniami dławnic pomp i armatur przemysłowych. Łatwość ich stosowania, uniwersalność, trwałość oraz relatywnie niska cena powodują, mimo rosnącej…
Hasłem naszych czasów jest racjonalne gospodarowanie energią. Wykładnikiem postępu technicznego dla użytkownika jest stosowanie nowoczesnych izolacji termicznych. Takimi izolacjami są produkowane w…
KOMPENSATORY  - INFORMACJE OGÓLNE: W procesach przemysłowych często istnieje potrzeba elastycznego połączenia dwóch lub więcej podzespołów wzajemnie przemieszczających się względem siebie, ale w taki…
W profilu produkcji GAMBIT Lubawka Sp. z o.o. znajdują się materiały cierne: taśmy hamulcowe tkane i impregnowane żywicami typ BAC  materiały kompozytowe formowane z lepiszczem kauczukowym typ GC-E i…