Kompensatory

KOMPENSATORY  - INFORMACJE OGÓLNE:

W procesach przemysłowych często istnieje potrzeba elastycznego połączenia dwóch lub więcej podzespołów wzajemnie przemieszczających się względem siebie, ale w taki sposób, by zachować szczelność połączenia. Problem ten rozwiązują kompensatory tkaninowe produkowane w Gambicie pod indywidualne potrzeby użytkownika lub projektanta instalacji. Stosowane są one jako elastyczne połączenia kompensujące odkształcenia termiczne, przesunięcia boczne, oraz wibracje, tłumiąc jednocześnie i ograniczając rozprzestrzenianie się hałasu po instalacji. Kompensatory znajdują zastosowanie w elektrowniach, turbinach gazowych, w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, papierniczym, cementowym. Coraz więcej kompensatorów stosuje się w układach oczyszczania i odsiarczania spalin. Produkowane przez nas kompensatory zbudowane są z materiałów odpornych na działanie zarówno wysokich temperatur do 1000 °C jak i agresywnych mediów chemicznych. Ciśnienie pracy kompensatora tkaninowego wynosi od -0,2 do 0,3 bar. Stosowanie kompensatorów tkaninowych daje wiele korzyści. Dzięki dużej elastyczności przy ograniczeniu do minimum niezbędnej przestrzeni instalacyjnej, niewielkich siłach wymaganych do montażu i instalacji oraz łatwości zaadoptowania w istniejących instalacjach potrafi przenosić i kompensować przemieszczenia w wielu kierunkach jednocześnie. Dzięki zastosowanym nieprzenikliwym materiałom (np. PTFE) pozwalają zachować wysoką szczelność połączenia w szerokim zakresie temperatur i mediów.

 

Więcej
Kompensatory
MAGAZYNOWANIE Kompensator należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach. Należy zwracać przy tym uwagę na to by ich nie zaginać bądź obciążać ciężkimi przedmiotami. Ma to na celu wyeliminowanie…
Kompensatory tkaninowe wykorzystuje się do kompensacji odkształceń powstających na rurociągach, w wyniku działania temperatury, ciśnienia lub drgań i wibracji mechanicznych. Należy pamiętać, iż nie…
Kompensatory zgrzewane Gambit są dedykowane do kanałów spalin, gdzie temperatura pracy ciągłej nie przekracza 260 °C. Mogą również pracować tam, gdzie występuje okresowy spadek temperatury, w której…
W ofercie posiadamy również standardowe układy tkanin, przeznaczone do samodzielnego montażu na instalacji. Typy tkanin oraz wytrzymałość termiczna jest zawarta w poniższej tabeli. W razie…

Wszystkie podane w katalogu informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich stosowaniu. Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem.