Kompensatory

KOMPENSATORY  - INFORMACJE OGÓLNE:

W procesach przemysłowych często istnieje potrzeba elastycznego połączenia dwóch lub więcej podzespołów wzajemnie przemieszczających się względem siebie, ale w taki sposób, by zachować szczelność połączenia. Problem ten rozwiązują kompensatory tkaninowe produkowane w Gambicie pod indywidualne potrzeby użytkownika lub projektanta instalacji. Stosowane są one jako elastyczne połączenia kompensujące odkształcenia termiczne, przesunięcia boczne, oraz wibracje, tłumiąc jednocześnie i ograniczając rozprzestrzenianie się hałasu po instalacji. Kompensatory znajdują zastosowanie w elektrowniach, turbinach gazowych, w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, papierniczym, cementowym. Coraz więcej kompensatorów stosuje się w układach oczyszczania i odsiarczania spalin. Produkowane przez nas kompensatory zbudowane są z materiałów odpornych na działanie zarówno wysokich temperatur do 1000 °C jak i agresywnych mediów chemicznych. Ciśnienie pracy kompensatora tkaninowego wynosi od -0,2 do 0,3 bar. Stosowanie kompensatorów tkaninowych daje wiele korzyści. Dzięki dużej elastyczności przy ograniczeniu do minimum niezbędnej przestrzeni instalacyjnej, niewielkich siłach wymaganych do montażu i instalacji oraz łatwości zaadoptowania w istniejących instalacjach potrafi przenosić i kompensować przemieszczenia w wielu kierunkach jednocześnie. Dzięki zastosowanym nieprzenikliwym materiałom (np. PTFE) pozwalają zachować wysoką szczelność połączenia w szerokim zakresie temperatur i mediów.

 

Więcej
Kompensatory
Kompensatory tkaninowe wykorzystuje się do kompensacji odkształceń powstających na rurociągach, w wyniku działania temperatury, ciśnienia lub drgań i wibracji mechanicznych. Należy pamiętać, iż nie…
Kompensatory zgrzewane Gambit są dedykowane do kanałów spalin, gdzie temperatura pracy ciągłej nie przekracza 260 °C. Mogą również pracować tam, gdzie występuje okresowy spadek temperatury, w której…
W ofercie posiadamy również standardowe układy tkanin, przeznaczone do samodzielnego montażu na instalacji. Typy tkanin oraz wytrzymałość termiczna jest zawarta w poniższej tabeli. W razie…
MAGAZYNOWANIE Kompensator należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach. Należy zwracać przy tym uwagę na to by ich nie zaginać bądź obciążać ciężkimi przedmiotami. Ma to na celu wyeliminowanie…

Wszystkie podane w katalogu informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich stosowaniu. Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem.