Płyta AF-200 G®

Ogólne właściwości i zastosowania

Wysokoparametrowa płyta uczelkarska, zawierająca specjalną kombinację włókien aramidowych i grafitu. Płyta charakteryzuje się dużą elastycznością. Polecana do stosowania w parze wodnej. Odporna m.in. na wodę, paliwa, oleje.

 

AF-200 G® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Gambit Lubawka Sp. z o.o. bądź spółek zależnych.

 

 

 

Materiał:

Płyta uszczelkarska GAMBIT AF-200G wykonana jest na bazie włókien aramidowych KEVLAR®, grafi tu, włókien mineralnych oraz wypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie kauczuku NBR.

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych.

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AM1-O
Dopuszczenia/Certyfikaty: TA Luft (VDI 2200), GOST R, UDT
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa 0C 380
Temperatura pracy ciągłej 0C -40 - 320
Temperatura pracy ciągłej w parze 0C 250
Ciśnienie MPa 8
Wymiary:

Standardowe grubości płyt

/grubości powyżej 5,0mm wykonywane jako klejone/

mm 0,3; 0,5; 0,8; 1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 +/-  0,1
+/-  10%
+/-  10%

Standardowe wielkości arkusza

/wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000/

mm

1525x1500

+/- 35
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość   (+/- 5 %) g/cm3 1,9 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien  (min.) MPa 9 DIN 52910
ściśliwość % 7 - 17 ASTM F36
powrót elastyczny  (min.) % 50 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/  (min.) MPa 25 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/  (min.) MPa 30 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150oC/5h  (max) % 5 ASTM F146
paliwo wzorcowe B 20oC/5h  (max) % 6 ASTM F146
kolor grafitowy

Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm.

Wszystkie podane w katalogu informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich stosowaniu. Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem.