Certyfikaty

Certyfikat
Zakres
Wydał
Ważny do:
ISO 9001:2015 Produkcja uszczelnień i uszczelek DEKRA Certification 09.01.2025
ISO 14001:2015 Produkcja uszczelek i uszczelnień TÜV SÜD 25.04.2026
Uprawnienie UDT Produkcja uszczelek i uszczelnień urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych Urząd Dozoru Technicznego (UDT) nd

Certyfikaty na produkty

Certyfikat Produkt Ważny do:
DVGW AF-400® 24.10.2024
AF – OIL® 28.10.2024
AF-200 Universal® 05.06.2024
DNV GL AF – 1000® 19.02.2025
AF – OIL® 19.02.2025
AF – 200 UNIVERSAL® 19.02.2025
AF-300 B® 19.02.2025
AF-PROFIT® 19.02.2025
AF-GL® 19.02.2025
AF-GL ZS® 19.02.2025
BAM AF – OIL® bezterminowo
TA-Luft AF-400® bezterminowo
AF – OIL® bezterminowo
AF-U® bezterminowo
AF – 200 UNIVERSAL® bezterminowo
AF – 202® bezterminowo
AF-200 G® bezterminowo
AF-153® bezterminowo
INIG AF-400® bezterminowo
AF-300® bezterminowo
AF-300B bezterminowo
AF-200 Universal® bezterminowo
Dopuszczenie WUG Taśma hamulcowa BAC bezterminowo
Bieżniki gumowe bezterminowo
WRAS AF-153® sierpień 2025
AF-300 B PRO maj 2025
AF-OIL marzec 2028