Badania i rozwój

prof. dr hab inż. Jacek Eliasz

Urodził się 8 czerwca 1965 r. w Zabrzu na Górnym Śląsku. Po ukończeniu nauki w szkole średniej (Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe), a następnie zdaniu egzaminów wstępnych na studia zagraniczne na Politechnice Warszawskiej, odbył w latach 1985 – 1990 jednolite studia magisterskie na Wydziale Techniki Pojazdów byłej Wyższej Szkoły Transportu i Komunikacji w Dreźnie (Hochschule für Verkehrswesen "F. List" Dresden).

1941 - 2016

Prof. Gawliński współpracował z wieloma producentami uszczelnień w kraju i zagranicą by wymienić Inco-Wrocław, Gambit-Lubawka, Bruss Dichtungstechnik GmbH, Niemcy, Chicago Rawhide Industries ( CRI ), USA, realizował dwa tematy na zlecenie Texas Institute of Science.

Prof. Marek Gawliński doktoryzował i habilitował się w dziedzinie techniki uszczelniania maszyn i urządzeń. Jest autorem ponad 140 publikacji naukowo- technicznych w czasopismach i materiałach konferencyjnych, około 250 raportów i ekspertyz dla przemysłu krajowego i zagranicznego, autorem/współautorem 9 patentów   oraz kilku wdrożeń uszczelnień do produkcji. Jego zainteresowania skupiały się nad takimi tematami jak uszczelnienia i technika uszczelniania,  tribologia w uszczelnieniach, metodologia konstruowania maszyn oraz analiza awarii maszyn i urządzeń.

prof. dr hab. inż. Ludomir Ślusarski
1931 - 2020

Wiele lat współpracy pozwoliło nam w małej części na zrozumienie ideałów, które wniósł w naszą rzeczywistość. Głęboki patriotyzm, szacunek zarówno do historii jak i do nowoczesnych wyzwań zdecydowało o tym, że jego pamięć będzie z nami na długie lata.

Współpraca z Panem Profesorem zaowocowała rozwojem naszej firmy w kierunku nowoczesnych technologii, uzyskaniu patentów oraz znalezieniu się na pozycji jednych z najlepszych firm na rynku.

Zajmował stanowiska: profesora konsultanta w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej oraz profesora w Instytucie Włókiennictwa.

dr hab. inż. Janusz Skrzypacz

Dr hab. inż. Janusz Skrzypacz - adiunkt w zakładzie Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Zainteresowania naukowe: projektowanie konstrukcji mechanicznych, metoda elementów skończonych, obliczenia CFD, pompy i układy pompowe.

dr hab. inż. Przemysław Jaszak

Absolwent i pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej. Pracę magisterską z dziedziny Mechaniki i Budowy Maszyn obronił w 2009 roku, na wydziale Mechaniczno-Energetycznym. W 2014 roku pod opieką Profesora M. Gawlińskiego obronił pracę doktorską pt. „Zmiana stanu obciążenia złącza kołnierzowego i jego wpływ na szczelność”, uzyskując stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Podczas studiów odbywał zagraniczny staż naukowy w ośrodku badawczym Center of Sealing Technologies CST (Uniwersytet Munster, Niemcy) prowadzonym pod kierownictwem Prof.

mgr inż. Paweł Schulz

Tel.:   +48 75 7449 640

Kom.: +48 600 826 176

Fax:   +48 75 7449 690

p.schulz@gambitgl.pl

Od 25 lat zajmuje się w firmie Gambit techniką uszczelniania, termoizolacji wysokotemperaturowych i okładzin ciernych.

mgr inż. Konrad Adamek

Studia magisterskie i inżynierskie ukończył na Wydziale Mechaniczno – Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w mechanice i budowie maszyn energetycznych, z którymi jest związany od kilku lat.

mgr inż. Łukasz Samek

Tel.: +48 75 744 96 41

kom.: +48 668 870 571

Fax: +48 75 744 96 90

Łukasz Samek - (urodzony w 1982 r.), w 2006 r. uzyskał tytuł zawodowy inżyniera na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. Pracował na stanowisku technologa w branży mechanicznej.