Wyroby formowane próżniowo - CV

    

INFORMACJE OGÓLNE:

    

Wyroby termoizolacyjne formowane próżniowo typu CV wykonane z włókien mineralnych krzemianów ziem alkalicznych (AES) o temperaturze klasyfikacyjnej 1300⁰C (EN 1094 – 1) oraz spoiwa. Charakteryzują się wysoką odpornością termiczną, niską przewodnością cieplną, niską gęstością i doskonałą odpornością na zmiany temperatury. Ze względu na doskonałą termoizolacyjność, odporność na wstrząsy cieplne, odporność termiczną oraz łatwość obróbki (także mechaniczną – frezowanie) produkty te znajdują zastosowanie w energetyce, hutnictwie, odlewnictwie i w przemyśle ceramicznym, jako wyłożenia pieców szklarskich, ceramicznych, metalurgicznych, wykładziny wózków piecowych, wypełnienia szczelin dylatacyjnych, osłonki nadlewów w odlewnictwie, osłonki termopar, wysokotemperaturowe uszczelki oraz rynny odlewnicze w temperaturach pracy do 1150⁰C.
        
Efekty stosowania wyrobów termoizolacyjnych formowanych próżniowo typu CV:
        • zmniejszenie masy konstrukcji pieca
        • wydłużenie żywotności wyłożenia szczególnie w piecach okresowych
        • niższe koszty i skrócenie czasu napraw i remontów

    

Standardowo płyty CV produkowane są w wersji twardej i elastycznej w formatach 1000x1000 mm i 1000x500 mm, grubość od 8,0 mm do 200 mm, powyżej 200 mm wykonywane płyty są klejone. Produkujemy także kształtki CV: rury, cylindry, stożki, zatyczki, łuki, pierścienie i rynny. 

 

 

TYP CV GĘSTOŚĆ (kg/m3) PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA
t (oC) λ (W/mK)

CV-1150 BIO

(twarda)

250 20 0,066
200 0,072
400 0,133
600 0,167
700 0,204
800 0,245
900 0,292
1000 0,349

CV-1150 BIO

(elastyczna)

160 - 200 20 0,05
200 0,08
300 0,09
500 0,14
700 0,22
900 0,39

                                                                                 

Wszystkie podane w katalogu informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich stosowaniu. Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem.