Gasketdata

W bazie danych Gasketdata zostały umieszczone wyniki badań płyt uszczelkarskich GAMBIT wg najnowszej normy EN 13555, które są potwierdzeniem jakości materiałów uszczelniających i służą do projektowania połączeń kołnierzowych wg normy EN 1591-1+A1:2009/AC:2011.
Badania zostały przeprowadzone przez Center of Sealing Technologies (CST) na Uniwersytecie  w Münster (FH Münster), a ich wyniki zostały opublikowane obok wyników światowych liderów produkcji materiałów uszczelniających.
CST  jest niezależnym laboratorium koncentrującym się na badaniach i rozwoju w dziedzinie materiałów uszczelniających w celu wsparcia zarówno producentów, jak i użytkowników.

GASKETDATA