Szczeliwa grafitowe

Grafit ekspandowany to jedno z najlepszych tworzyw przeznaczonych do produkcji uszczelnień dynamicznych. Posiada odporność termiczną od - 200°C do + 2000°C. Niestety, pod wpływem powietrza, pary i innych utleniaczy jego odporność termiczna maleje, dlatego też przyjmuje się, że dobre gatunki grafitu ekspandowanego mogą pracować w powietrzu do 450°C, w parze w zastosowaniach dynamicznych do 550°C, a w parze w zastosowaniach statycznych, np. w zaworach, do 600°C. Grafit ekspandowany posiada bardzo dobrą odporność chemiczną na praktycznie wszystkie media poza silnymi utleniaczami, dobre przewodnictwo cieplne oraz niski współczynnik tarcia po stali.

Więcej
Szczekliwa grafitowe
Charakterystyka: Szczeliwo z przędzy z ekspandowanego czystego grafitu prowadzonego na nitce szklanej dodatkowo impregnowany PTFE. Grafit ekspandowany dzięki swej odporności termicznej, chemicznej,…
Charakterystyka: Szczeliwo z przędzy z ekspandowanego czystego grafitu zbrojonej cienkim drucikien inconelowym. Grafit ekspandowany dzięki swej odporności termicznej, chemicznej, własnościom…
Charakterystyka: Szczeliwo z przędzy z ekspandowanego czystego grafitu zbrojonej cienkim drucikiem inconelowym w ten sposób, że każda pojedyncza nitka jest opleciona siateczką inconelową. Grafit…
Charakterystyka: Szczeliwo z przędzy z ekspandowanego czystego grafitu prowadzonego na nitce szklanej. Grafit ekspandowany dzięki swej odporności termicznej, chemicznej, własnościom samosmarnym oraz…

Wszystkie podane w katalogu informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich stosowaniu. Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem.