Górnictwo, przetwórstwo węgla

KGHM Polska Miedź S.A.

Dotyczy: dostaw w zakresie uszczelnień na rzecz O/ZWR w 2011r.:

W zwiąku z prowadzoną w O/ZWR procedurą dotyczącą okresowej oceny kontrahentów realizujących dostawy na podstawie zawartych umów i złożonych zamówień, między innymi została oceniona Państwa firma. Na podstawie ankiet wypełnionych przez użytkowników dostarczanych materiałów oraz w oparciu o kartę oceny dostawcy, współpraca w Państwem została oceniona na poziomie 82 punktów na 100 możliwych do uzyskania.

Jesteście Państwo jednym z ważniejszych i wieloletnicj naszych partnerów handlowych i dlatego liczymy, że poziom współpracy będzie jeszcze wyższy. Wyeliminowanie reklamacji oraz terminowa relizacja dostaw wobec naszej firmy, pozwolą na osiągnięcie oceny okresowej na pozomie 88-90 pkt.

Dyrektor ds. Finansowych Pełnomocnik Zarządu

Mieczysław Kopeć