Uszczelnienia do pomp i armatury

Szczeliwa plecione są najczęściej stosowanymi uszczelnieniami dławnic pomp i armatur przemysłowych. Łatwość ich stosowania, uniwersalność, trwałość oraz relatywnie niska cena powodują, mimo rosnącej liczby rozwiązań alternatywnych, stałe zainteresowanie użytkowników tym typem uszczelnień. Wprowadzenie osiągnięć inżynierii materiałowej, nowych materiałów oraz wciąż bardziej wyspecjalizowanych kompozycji materiałowych i konstrukcyjnych, pozwalają przy zachowaniu prawidłowego montażu i eksploatacji uzyskiwać coraz lepsze i trwalsze uszczelnienia.

Zasada działania uszczelnienia plecionego. Odpowiednio przycięte odcinki szczeliwa plecionego umieszczone w komorze dławnicy tworzą pakiet (rys.1).

DŁAWNICA
Rys.1 Zapakowana dławnica z rozkładem naprężeń

 

Pakiet taki, a raczej każdy z jego segmentów, dzięki swej konstrukcji jest dociskany do bocznej powierzchni dławnicy oraz do wału, względnie wrzeciona.
Docisk ten musi być na tyle wysoki, by spowodować zagęszczenie materiału uszczelniającego oraz jednocześnie wypełnienie nierówności współpracującychpowierzchni wału i dławnicy. W związku z tym, jedna ze współpracujących powierzchni jest ruchoma, od dobrego szczeliwa wymaga się elastycznego nadążania za „biciem”, ewentualnie nieosiowością wału lub wrzeciona.
Większość nieprawidłowości w pracy uszczelnienia dławnicowego wynika z błędnego doboru szczeliwa do warunków pracy lub z nieprawidłowej instalacji, dlatego też konieczne jest zachowanie określonej procedury montażu.

 

 

Więcej
Uszczelnienia do pomp i armatury
Szczekliwa grafitowe
Grafit ekspandowany to jedno z najlepszych tworzyw przeznaczonych do produkcji uszczelnień dynamicznych. Posiada odporność termiczną od - 200°C do + 2000°C. Niestety, pod wpływem powietrza, pary i…
Szczeliwa syntetyczne
Szczeliwa te splatane są z wytrzymałych mechanicznie, termicznie i chemicznie przędz z włókien syntetycznych. Dzięki swej włóknistej budowie wykazują się bardzo wysoką sprężystością, odpornością na…
Szczeliwa PTFE
PTFE (politetrafluoroetylen), popularnie zwany teflonem, jest tworzywem predestynowanym do uszczelniania. Jego dobra odporność temperaturowa do 280 °C, wybitna odporność chemiczna i niski…
Szczeliwa hybrydowe
Dzięki własnościom PTFE - szczególnej odporności chemicznej i niskiemu współczynnikowi tarcia oraz wytrzymałości mechanicznej włókien, stworzyliśmy szczeliwo, które łączy w sobie cechy obu materiałów…
Inne
Szczeliwa inne w tym bawełniane

Wszystkie podane w katalogu informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich stosowaniu. Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem.