GO TO BRAND

 

Gambit Lubawka Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach:
Poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND,  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:
„Wzrost eksportu firmy Gambit poprzez realizację programu Go to Brand

Wartość całkowita projektu:
360 665,44 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć zł 44/100)

Dofinansowanie projektu:
182 100,00 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto zł 00/100)

Procent dofinansowania:
60

Okres realizacji projektu
01/04/2017 do 30/06/2019