DOLNOŚLĄSKI BON NA INNOWACJE

 

Gambit Lubawka Sp. z o.o. realizuje działanie w ramach:
Projektu pn: „Dolnośląski Bon na Innowacje” współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, realizowanego przez UMWD i DARR S.A,

Tytuł projektu:
Opracowanie metody doświadczalnego wyznaczania współczynników obliczeniowych dla plecionych uszczelnień dławnicowych

Wartość całkowita projektu:
95 940,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści zł 00/100)

Dofinansowanie projektu:
70 200,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy dwieście zł 00/100)

Okres realizacji projektu

01/01/2018 do 30/04/2018