Płyta GAMBIT MAGNUM®

Ogólne właściwości i zastosowania

Płyta uszczelkarska GAMBIT MAGNUM jest kompozytem specjalnie dobranych unikalnych włókien, wypełniaczy oraz kauczuku. Wysokowydajne włókna aramidowe, mineralne wraz z zastosowanymi nanowypełniaczami i wyjątkową kompozycją kauczuku, który tworzy fazę nieciągłą, a także specyfi czny sposób sieciowania nadają całej strukturze odmienny charakter od standardowych płyt włóknisto – elastomerowych. Uszczelnienia wykonane z tej płyty zachowują większą elastyczność w podwyższonych temperaturach oraz zwiększoną odporność na media od standardowych płyt uszczelkarskich dzięki czemu ich żywotność jest znacznie dłuższa.

 

GAMBIT MAGNUM® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Gambit Lubawka Sp. z o.o. bądź spółek zależnych.

 

 

 

Materiał:

          

Płyta uszczelkarska GAMBIT MAGNUM wykonana jest na bazie włókien aramidowych KEVLAR®, włókien mineralnych oraz wypełniaczy/nanowypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie kauczuku HNBR.

 

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych.

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AMZ-O
DOPUSZCZENIA / CERTYFIKATY GOST R, UDT
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa 0C 420
Temperatura pracy ciągłej 0C -40 - 370
Temperatura pracy ciągłej w parze 0C 260
Ciśnienie MPa 10
Wymiary:

Standardowe grubości płyt

/grubości powyżej 5,0mm wykonywane jako klejone/

mm 0,3; 0,5; 0,8; 1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0;4,0; 5,0 +/-  0,1
+/-  10%
+/-  10%

Standardowe wielkości arkusza

/wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000/

mm 1500x1500 +/-  10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość   +/-  5 % g/cm3 1,8 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien  min. MPa 8 DIN 52910
ściśliwość % 5 - 15 ASTM F36
powrót elastyczny  - min. % 45 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/  (min.) MPa 30 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/  (min.) MPa 32 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150oC/5h  (max) % 3 ASTM F146
paliwo wzorcowe B 20oC/5h  (max) % 5 ASTM F146
kolor pomarańczowy

Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm.

Wszystkie podane w katalogu informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich stosowaniu. Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem.