Szczeliwa hybrydowe

Dzięki własnościom PTFE - szczególnej odporności chemicznej i niskiemu współczynnikowi tarcia oraz wytrzymałości mechanicznej włókien, stworzyliśmy szczeliwo, które łączy w sobie cechy obu materiałów. Szczeliwa, w których na całej szerokości równomiernie przeplatają się przędze aramidowe i PTFE, są przeznaczone dla ruchu wirowego, a szczeliwa, w których aramid wzmacnia naroża, przeznaczone są dla ruchu postępowo-zwrotnego i dla armatur.

Więcej
Szczeliwa hybrydowe
Charakterystyka: Szczeliwo z przędzy PTFE wypełnionej grafitem oraz z przędzy aramidowej zaimpregnowanej PTFE. Dzięki specjalnemu splotowi włókna aramidowe wzmacniają równomiernie szczeliwo. Powstaje…
Charakterystyka: Szczeliwo to wykorzystuje doskonałe własności przędz z PTFE wypełnionych grafitem z olejem silikonowym, uzupełniając je o wytrzymałość mechaniczną aramidu. Specjalny splot szczeliwa…
Charakterystyka: Szczeliwo to o budowie podobnej do szczeliwa typ 6087 różni się od niego zastosowanym rodzajem przędzy teflonowej bez inkorporowanego grafitu.Zastosowanie: Konstrukcja tego szczeliwa…

Wszystkie podane w katalogu informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich stosowaniu. Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem.