Dane spółki

GAMBIT LUBAWKA   Spółka z o.o.
ul. Al. Wojska Polskiego 16,   58-420 Lubawka

 

WSPÓŁRZĘDNE GPS:   50.70324oN, 16.00028oE

NUMER KRS:
0000123090

OZNACZENIE SĄDU:
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
6.100.000 zł

ZARZĄD:
Józef Piotrowski

E-mail:
gambit@gambitgl.pl

Tel.:
075 74 49 695
075 74 49 696
Fax:
075 74 49 690

REGON
231129640

NIP
614-15-24-783

BDO 000047132

Rachunki Krajowe [PLN]
Santander Bank Polska S.A.
56 1090 1942 0000 0001 0395 1482

Rachunki Walutowe [EUR]
SWIFT WBKPPLPP
Santander Bank Polska S.A.
IBAN PL28 1090 1942 0000 0001 0395 5284