Okładziny cierne formowane

Budowa okładziny ciernej formowanej:
Produkowana przez Gambit okładzina cierna formowana jest bezazbestowym materiałem prasowanym w formach zgodnie z zamówieniem klienta ewentualnie prasowana w postaci arkuszy i wycinana zgodnie z wymaganiami klienta. Zastosowana kompozycja materiałowa oraz specjalne, ściśle kontrolowane technologie mieszania i prasowania pozwalają uzyskać jednorodny i niezawodny materiał charakteryzujący się wysokim współczynnikiem tarcia w szerokim zakresie temperatur, niskim równomiernym zużyciem oraz wysoką kulturą pracy obejmującą niewielkie zużycie powierzchni współpracujących oraz cichą i stabilną pracę. Znaczący udział składników dobrze przewodzących ciepło powoduje, że okładzina charakteryzuje się skutecznym hamowaniem również w zastosowaniach o wysokiej intensywności cykli hamowania. Zastosowanie w okładzinie ciernej formowanej włókien aramidowych gwarantuje zachowanie odpowiedniej elastyczności i odporności na pękanie.

Zastosowanie:
Okładzina cierna formowana jest przeznaczona do stosowania w hamulcach tarczowych, stożkowych i innych maszyn tam, gdzie wymagane są duże siły hamowania, gdzie występuje w czasie pracy podwyższona temperatura oraz tam, gdzie wymagana jest wysoka niezawodność materiału ciernego przy jednocześnie niewielkim zużyciu współpracującej bieżni bębna. Jest ona również zalecana w urządzeniach o dużej częstości hamowania. Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie okładziny ciernej formowanej zbrojonej i nacinanej z przeznaczeniem do zastosowania w hamulcach bębnowych.
 

Twardości i wersje wykonania
Okładziny cierne formowane GC-E, GC-ES, GC-MK i GC-PZ 250 produkuje się w dwóch twardościach standardowych i wersjach wykonania w zależności od wymagań klienta.

Są one oznaczone:
                    + Z  -  zbrojona  siatką
                    +N  -  nacinana  standardowo  lub  wg  rys  klienta
                    +6  -  twardość   od 55°  do  65°  Sh  D  /  standard /
                    +8  -  twardość  powyżej  75 °  D   /bardzo  twarda /

                    GC-PZ 250 ma twardość 63 do 73° Sh D

Przykład oznaczenia:

            GC – E + ZN6  -   okładzina  zbrojona siatką , nacinana , o  twardości    
                                                od 55°  do  65°  Sh  D  /  standard /
            GC  -  ES  +8  - okładzina  o  twardości  powyżej  75° Sh  D   /bardzo twarda /
            GC – MK +Z – okładzina o twardości standardowej zbrojona siatką

            GC-PZ 250 ZN - okładzina o twardości 63 do 73° Sh D, zbrojona siatką, nacinana
 

Zaleca się zamawiać okładzinę podając kształt, wymiary  i tolerancje zgodnie z WT dla danego typu  okładziny lub według dokumentacji technicznej odbiorcy.

Okładzina GC-PZ 250 posiada prawo oznaczania znakiem "B" do zastosowań w górnictwie. 

Typ okładziny:

Parametry pracy:

GC-E GC-ES GC-MK GC-PZ 250
maks. nacisk jednostkowy przy przyleganiu okładziny do bieżni hamulcowej [N/mm2] 3,0 3,0 4,0 3,0
maksymalna temperatura pracy ciągłej [oC] 200 250 250 250
maksymalna temperatura chwilowa [oC] 300 300 350 350

minimalny współczynnik tarcia kinetycznego

(na aparacie CEZAMET)

0,45 0,40 0,45 0,35

zużycie:         dla twardości +6          [cm3/107J]

                      dla twardości +8           [cm3/107J]

<2

<1

<2

<1

<1

<0,5

<1

<1

gęstość (nie więcej niż)    [g/cm3] 2,0 2,1 2,1 2,3
Uwaga: dla prawidłowej oceny temperatury pracy należy uwzględnić nie tylko temperaturę otoczenia, w którym okładzina hamulcowa jest zamontowana, ale również wzrost temperatury będący efektem wydzielania się ciepła tarcia w strefie pracy. W przypadku intensywnego hamowania temperatura może lokalnie wzrosnąć nawet o 200oC.

 

Wszystkie podane w katalogu informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich stosowaniu. Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem.