Płyta AF-Oil®

Ogólne właściwości i zastosowania

Olejoodporna płyta uszczelkarska, zalecana jest dla wysokich temperatur i ciśnień. Przeznaczona do stosowania w połączeniach poddozorowych. Polecana do wody, pary wodnej, paliw, olejów, roztworów soli, gazu ziemnego, propanu-butanu.

AF-OIL® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Gambit Lubawka Sp. z o.o. bądź spółek zależnych.

 

 

Materiał:

Płyta uszczelkarska GAMBIT AF-OIL wykonana jest na bazie włókien aramidowych KEVLAR®, włókien mineralnych oraz wypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie kauczuku NBR.

 

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych.

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AM1-O

Dopuszczenia/Certyfikaty:

DVGW, BAM, TA Luft (VDI 2200), GOST R, UDT, DNV GL 

Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa 0C 350
Temperatura pracy ciągłej 0C -60 - 300
Temperatura pracy ciągłej w parze 0C 230
Temperatura minimalna 0C ------
Ciśnienie MPa 10
Wymiary:

Standardowe grubości płyt

/grubości powyżej 5,0mm wykonywane jako klejone/

mm 0,3; 0,5; 0,8; 1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 +/-  0,1
+/-  10%
+/-  10%

Standardowe wielkości arkusza

/wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000/

mm 1500x1500 +/-  10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość   +/-  5 % g/cm3 2,0 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie (min.) MPa 9 DIN 52910
ściśliwość  % 5 - 15 ASTM F36
powrót elastyczny  (min.) % 55 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/  (min.) MPa 29 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/  (min.) MPa 35 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150oC/5h  (max) % 6 ASTM F146
paliwo wzorcowe B 20oC/5h  (max) % 6 ASTM F146
kolor zielony

Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm. 

Wszystkie podane w katalogu informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich stosowaniu. Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem.