Konrad Adamek

Studia magisterskie i inżynierskie ukończył na Wydziale Mechaniczno – Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w mechanice i budowie maszyn energetycznych, z którymi jest związany od kilku lat. W firmie Gambit zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem produktów dla sektora energetycznego. Projektuje  i przygotowuje dokumentację techniczną kompensatorów i otulin termoizolacyjnych. Opracował i wdrożył produkcję nowego typu kompensatorów produkowanych w Gambicie. Jest również odpowiedzialny za doradztwo techniczne i współpracę z działami utrzymania ruchu w zakresie ich poprawnego montażu i eksploatacji.  Wspólnie z pracownikami Działu R&D tworzy zespół zajmujący się tworzeniem nowych typów uszczelnień.