Marek Gawliński

1941 - 2016

Prof. Marek Gawliński doktoryzował i habilitował się w dziedzinie techniki uszczelniania maszyn i urządzeń. Jest autorem ponad 140 publikacji naukowo- technicznych w czasopismach i materiałach konferencyjnych, około 250 raportów i ekspertyz dla przemysłu krajowego i zagranicznego, autorem/współautorem 9 patentów   oraz kilku wdrożeń uszczelnień do produkcji. Jego zainteresowania skupiały się nad takimi tematami jak uszczelnienia i technika uszczelniania,  tribologia w uszczelnieniach, metodologia konstruowania maszyn oraz analiza awarii maszyn i urządzeń. Jako wykładowca w Politechnice Wrocławskiej prowadził autorskie wykłady z podstaw konstrukcji maszyn w języku polskim i angielskim, z analizy awarii maszyn i urządzeń oraz z mechanical  engineering na Wydziale Chemii, prowadził również wiele kursów z techniki uszczelniania , w tym kurs dla kadry technicznej PKN Orlen w październiku br.

Prof. Gawliński utworzył wraz ze współpracownikami Lab. Techniki Uszczelniania i Armatury Przemysłowej, był autorem/współautorem kilku stanowisk badawczych oraz doprowadził, kilka lat temu, do otrzymania uznania Urzędu Dozoru Technicznego do wydawania certyfikatów na materiały uszczelnień spoczynkowych. Wielu z Jego dyplomantów pracuje w ważniejszych firmach produkujących w kraju uszczelnienia, prace dyplomowe realizowane pod Jego kierunkiem zdobywały nagrody i wyróżnienia na Ogólnopolskich Konkursach na najlepsze prace magisterskie z mechaniki organizowane przez Zarząd Główny SIMP. Prowadził również pracę dyplomową na zlecenie firmy TROSTEL/ USA dotyczącą uszczelnień czołowych stosowanych w zmywarkach do naczyń produkcji Whirlpool.

Prof. Gawliński współpracował z wieloma producentami uszczelnień w kraju i zagranicą by wymienić Inco-Wrocław, Gambit-Lubawka, Bruss Dichtungstechnik GmbH, Niemcy, Chicago Rawhide Industries ( CRI ), USA, realizował dwa tematy na zlecenie Texas Institute of Science. Podczas prawie 16-letniej współpracy z firmą Bruss zajmował się praktycznie wszystkimi typami uszczelnień elastomerowych dla motoryzacji, równie intensywnie współpracował z CRI prowadząc badania nad zmniejszeniem oporu tarcia uszczelnień wargowych wałów korbowych w silnikach spalinowych. Wyniki tych badań zawarł w monografii „ Lokalne warunki styku a opory tarcia elastomerowych wargowych pierścieni uszczelniających”. Specjalizował się również w uszczelnianiu krążników taśmociągów  pracujących w kopalniach odkrywkowych, zastosował uszczelnienia z cieczą magnetyczną co pozwoliło zredukować znacznie opór toczenia krążnika, zmodernizował konstrukcję uszczelnień stosowanych przez firmę A.Kuepper,  Jest autorem rozdziału o uszczelnieniach z cieczą magnetyczną w Encyclopedia of Tribology wydanej przez wydawnictwo Springer w USA.

Prof. Gawliński wypromował dwóch doktorów, był promotorem 4 rozpraw dotyczących uszczelnień i techniki uszczelniania, był recenzentem pięciu rozpraw doktorskich, współorganizatorem cyklicznych międzynarodowych konferencji na temat uszczelnień. Owocnie współpracował z różnymi uniwersytetami i firmami naukowo-wdrożeniowymi jak z Państwowym Uniwersytetem w Sumach, Ukraina ( prof. Marcinkowski), GeorgiaTech, Atlanta, USA, ( prof. Salant) , z Muenster University of Applied Sciences, Niemcy ( prof. Riedl) czy z Ferrohidrodinamikoj , Ukraina ( dr Radionov).