Łukasz Samek

Tel.: +48 75 744 96 41

kom.: +48 668 870 571

Fax: +48 75 744 96 90

Łukasz Samek - (urodzony w 1982 r.), w 2006 r. uzyskał tytuł zawodowy inżyniera na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. Pracował na stanowisku technologa w branży mechanicznej. Od 2009 r. zatrudniony w firmie Gambit Lubawka Sp. z o.o. poznał od strony produkcyjnej i technologicznej proces wytwarzania uszczelnień. W firmie zajmuje się między innymi badaniami parametrów wytrzymałościowych materiału uszczelek oraz związanej z nimi szczelności, badaniami odporności chemicznej, pomocą techniczną w zakresie doboru uszczelek. Badania prowadzi na nowoczesnym urządzeniu TEMES fl.ai1 firmy AMTEC Advanced Measurement  Messtechnischer Service GmbH, oraz na zbudowanych w firmie stanowiskach badawczych. Zajmuje się również analizą metod obliczeniowych połączeń kołnierzowych z uszczelką, wpływem własności materiałów na parametry mechaniczne uszczelek, nowymi trendami z zakresu uszczelnień.