Przemysław Jaszak

Absolwent i pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej. Pracę magisterską z dziedziny Mechaniki i Budowy Maszyn obronił w 2009 roku, na wydziale Mechaniczno-Energetycznym. W 2014 roku pod opieką Profesora M. Gawlińskiego obronił pracę doktorską pt. „Zmiana stanu obciążenia złącza kołnierzowego i jego wpływ na szczelność”, uzyskując stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Podczas studiów odbywał zagraniczny staż naukowy w ośrodku badawczym Center of Sealing Technologies CST (Uniwersytet Munster, Niemcy) prowadzonym pod kierownictwem Prof. Alexandra Riedla. W firmie Gambit zajmuje się głównie konstrukcją i technologią wytwarzania uszczelnień metalowych i semi-metalowych. Główne zainteresowania zawodowe to liniowe i nieliniowe zagadnienia metody elementów skończonych w budowie maszyn.