Ludomir Ślusarski

1931 - 2020

Urodzony w roku 1931, w Konstantynowie Łódzkim. W roku 1955 obronił pracę magisterską na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej, zatrudniony na stanowisku asystenta w roku 1954. Stopień doktora uzyskał w 1963 roku, doktora habilitowanego w 1987 roku, a tytuł profesora w roku 1990. W roku 1995 został profesorem zwyczajnym. W latach 1989-2001 był dyrektorem Instytutu Polimerów Politechniki Łódzkiej. W latach 1996-1999 był członkiem Senatu Politechniki Łódzkiej, przewodniczącym Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów. Obecnie zajmuje stanowiska: profesora konsultanta w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej oraz profesora w Instytucie Włókiennictwa.

Staże zagraniczne:
Moskowskij Institut Tonkoj Chimiczeskoj Tiechnołogii, Moskwa, w latach 1963-1964
Deutsches Institut  Feur Kautschukrechnologie w Hanowerze 1991 roku

Udział w organizacjach stowarzyszeniach i innych organach:
Komitet Nauki o Materiałach PAN – od 1987 roku przewodniczący sekcji, a obecnie Przewodniczący Zespołu Materiały Polimerowe.
European Access Networ, member of the Executive Committee, w latach 1994-2004.
Akademia Inżynierska w Polsce – członek od 1994 roku.
Komitet Chemii Analitycznej PAN, lata 1996-2003, od roku 1999 przewodniczący Komisji Analizy Polimerów
Komitet Badań Naukowych członek Sekcji w latach 1995-2000
American Chemical Society członek od 2000 roku
Rada Nauki MNiSzW w latach 2005-2008
Instytut Włókiennictwa – od 2007 roku Przewodniczący Rady Naukowej
Członek Rad Redakcyjnych czasopism : Elastomery (przewodniczący), Composites-Theory and Practice, Polimery

Działalność naukowa:
Monografie: 12
Publikacje w czasopismach: 212
Prace doktorskie (promotor): 12
Wdrożenia: 5
Patenty: 22

Nagrody i odznaczenia:
Nagrody Ministra: indywidualnie dwie, zespołowe dwie
Nagroda Głównego Inspektora Pracy  - zespołowa
Złoty Krzyż Zasługi
Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski OO P
Honorowa Odznaka Miasta Łodzi
Medal Honorowy im. Tadeusza Sendzimira – r.2009
Medal Internationa Biographical  Centre Cambidge „Top 100 Engineers 2001”
Medal American Biographical Centre “Man of the Year 2011”