Polityka jakościowa

Polityka Jakości Gambit Lubawka Sp. z o.o.

Firma Gambit Lubawka Sp. z o.o. jest wiodącym producentem systemów uszczelnień i termoizolacji.  Spółka ukierunkowana jest na ciągłe doskonalenie w spełnianiu oczekiwań obecnych i przyszłych Klientów oraz wszystkich zainteresowanych stron przy wykorzystaniu wszelkich środków technicznych, organizacyjnych oraz wiedzy.
Znajomość i realizacje Polityki Jakości wśród pracowników uzyskuje się poprzez planową realizację szkoleń oraz dostarczanie bieżącej informacji przy wykorzystaniu wewnętrznej strony intranetowej,  systemu komunikacji oraz tablic informacyjnych.
Nasza Polityka Jakości zastała zdefiniowana i jest realizowana w oparciu o następujące zasady zarządzania i sposoby zachowania:

 •   Zrozumienie całego zakresu potrzeb Klienta oraz podejmowania działań, aby wykraczać ponad jego oczekiwania;
 •   Umocnienie zaufania Klientów do Spółki Gambit Lubawka jako wiarygodnego dostawcy;
 •   Stawianie wysokich wymagań dostawcom surowców i podzespołów;
 •   Realizowanie zobowiązania w dziedzinie jakości, ograniczania kosztów i terminowości dostaw;
 •   Działanie na rzecz stałego zwiększania efektywności i innowacyjności, w oparciu o ulepszane procesy biznesowe i produkcyjne;
 •   Dorze zdefiniowane systemy oceny, oraz ankiety przeprowadzane wśród Klientów;
 •   Ciągły rozwój i modernizacje stosowanych technologii;
 •   Prowadzenie systematycznych badań wyrobów;
 •   Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez ogólne i specjalistyczne szkolenia;
 •   Promowanie pracy zespołowej oraz zarządzanie wiedzą w organizacji;
 •   Stosowanie prewencyjnych praktyk dla efektywnego zarządzania ryzykiem w organizacji;

Polityka jakości jest przeglądana ze względu na jej aktualność i wzajemne powiązania z misją Spółki i Celami Strategicznymi. W tworzeniu, utrzymaniu i doskonaleniu systemu jakości, biorą udział wszyscy pracownicy Spółki.

Zarząd Gambit Lubawka Sp. z o.o.