Badania

Od grudnia 2011 roku firma Gambit dysponuje najnowocześniejszym w Europie stanowiskiem do badań płyt uszczelkarskich (niemieckiej firmy AMTEC Advanced Measurement GmbH).

Jest to sterowana cyfrowo prasa hydrauliczna z możliwością bardzo dokładnego pomiaru:

  • sił,
  • przemieszczeń,
  • temperatur,
  • wycieków.

Sprzężony ze stanowiskiem spektrometr masowy potrafi wykryć i zmierzyć wyciek helu rzędu 10-7 mbar/l s (dla standardowej uszczelki jest to 10-5 mg/m s czyli po ok. 16 latach wyciekłby 1g helu).

Urzadzenie to pozwala aby pod pełną kontrolą symulować rzeczywiste warunki pracy i oceniać ich wpływ na trwałość, niezawodność i skuteczność działania uszczelki. Symulacja ta pozwala w sposób obiektywny, wyznaczać podstawowe parametry uszczelnień kołnierzowych według licznych norm i procedur badawczych. Pozwala także wyznaczyć współczynniki obliczeniowe niezbędne do wprowadzenia materiału do projektów urządzeń, aparatów i instalacji. Producent, jeśli chce aby jego produkty były stosowane, musi projektantowi i użytkownikowi dostarczyć takich informacji. W dzisiejszym świecie, gdzie coraz wyższą uwagę zwraca się na bezbieczeństwo pracowników oraz ochronę środowiska, żaden projektant nie pozwoli sobie umieścić w projekcie materiału bez absolutnej pewności, że spełni wymagania projektowe. Urządzenie tej klasy co zakupiony TEMES 1 daje projektantowi i użytkownikowi taką pewność.

Posiadanie tak uniwersalnego narzędzia badawczego jest podstawą do podnoszenia jakości produkowanych płyt uszczelkarskich. Wpływ każdej z modyfikacji może być natychmiast zmierzony, oceniony i ewentualnie skorygowany.

Zwiększenie możliwości badawczych i kontrolowany rozwój produktu pozwoli Gambitowi przygotowywać produkty spełniające najbardziej surowe kryteria odbiorców.

Paweł Schulz