Szczeliwo typ 621

Charakterystyka:
Podobnie jak szczeliwo typ 611 splatane z naturalnej przędzy bawełnianej zaimpregnowanej kompozycją smarną, w której grafit zastąpiono talkiem. Tak uzyskane szczeliwo może pracować wszędzie tam, gdzie niedopuszczalne jest nawet minimalne zanieczyszczenie grafitem.
Zastosowanie:
Zalecane jest w dławnicach pomp i armatur w instalacjach wody pitnej, w pralniach, farbiarniach, w przemyśle tekstylnym i chemicznym.

 

pH max.temp [oC] pompy wirowe pompy tłokowe armatura zakres wymiarowy [mm]
5 - 9 120

p = 10 bar

v = 5 m/s

p = 20 bar

v = 1,5 m/s

p = 60 bar

v = 2 m/s

8 - 50

 

Wszystkie podane w katalogu informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich stosowaniu. Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem.