ALERT - NIEUCZCIWA REKLAMA

Niektóre z firm handlujących na polskim rynku informują klientów, że mają w ofercie „odpowiedniki” czy „zamienniki” płyt Gambit jak również często prezentują na swoich stronach internetowych tzw. tabele zamienników płyt uszczelkarskich.

Zwracamy uwagę, że informacja ta może wprowadzać klienta i użytkownika w błąd, mogąca być przyczyną awarii lub nawet katastrofy technicznej, a z punktu widzenia prawnego stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy. 

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Art.  16.  [Nieuczciwa reklama] 
1. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności: 
2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi.

Deklaracje nt. podstawowych parametrów płyt czy uszczelek takich jak ciśnienie czy temperatura pracy, przedstawiane przez różnych producentów lub firm handlowych nie oznacza, że są to wyroby tożsame z produktami Gambit i że w każdych warunkach będą pracować tak samo.

Płyty i uszczelki mogą się różnić tak ważnymi parametrami jak odporność chemiczna, sztywność, powrót i ściśliwość elastyczna, zdolność do zachowania naprężeń montażowych, odporność na niskie temperatury czy po prostu skuteczność uszczelniania w zadanych warunkach.  

Płyty Gambit (https://gambitgl.pl/produkty/aramidowe-plyty-uszczelkarskie)  posiadają wyznaczone i potwierdzone przez niezależne laboratoria współczynniki obliczeniowe jak również liczne certyfikaty i międzynarodowe dopuszczenia (więcej https://gambitgl.pl/badania-i-rozwoj/certyfikaty).

Nieuwzględnienie tych różnic powoduje, że uszczelniany węzeł z uszczelką niewiadomego pochodzenia może nie spełniać kryteriów, jakie były uwzględnione podczas projektowania danej instalacji czy urządzenia, prowadząc tym samym do wcześniej wspomnianej awarii lub katastrofy technicznej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do oryginalności lub pochodzenia kupowanych wyrobów uszczelkarskich prosimy o kontakt bezpośredni z naszą firmą https://gambitgl.pl/kontakt).
 
Jednocześnie informujemy, że znak towarowy Spółki jest zarejestrowanym znakiem towarowym w Unii Europejskiej. W związku z powyższym wykorzystywanie znaku towarowego jak również nazw produktów czy katalogów Spółki do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Gambit Lubawka Sp. z o.o. również stanowi naruszenie prawa.