Faq

Czy informacja katalogowa o pracy płyty uszczelkarskiej GAMBIT AF-400 do 12 MPa gwarantuje, że wszystkie uszczelki z niej wykrojone mogą pracować do takiego ciśnienia?

Niestety nie. Informacja ta mówi jedynie, że w warunkach optymalnych płyta ta zachowuje szczelność do deklarowanego ciśnienia. Lokalne warunki pracy, sposób montażu czy zastosowany typ kołnierzy mogą  wpłynąć na znaczne obniżenie dopuszczalnego ciśnienia. W wypadkach wątpliwych decyzję należy podjąć po przeliczeniu jednej z dopuszczonych procedur obliczeniowych. Program do obliczeń wg EN 1591 wraz z potrzebnymi współczynnikami obliczeniowymi jest dostępny nieodpłatnie na naszej stronie internetowej: https://gambitgl.pl/badania-i-rozwoj/wspolczynniki-obliczeniowe

 

Czy są pompowe szczeliwa dławnicowe pozwalające na „bezwyciekową” pracę dławnicy?

Zgodnie z wytycznymi ESA dławnice pomp powinny pracować z tzw. wyciekiem kroplowym. Obniża on współczynnik tarcia szczeliwa o wał oraz odprowadza ciepło ze strefy tarcia. Wyjątkowo zastosowanie szczeliwa o dużej odporności termicznej, niskim współczynniku tarcia i dobrym przewodnictwie cieplnym do zastosowań niskoparametrowych pozwala na pracę bez wycieku kroplowego.

Czy bezazbestowe płyty uszczelkarskie serii Gambit AF przeznaczone do pracy w olejach można stosować do roztworów wodnych?

Płyty uszczelkarskie olejoodporne spajane są kauczukiem butadienowo-akrylonitrylowym o zwiększonej odporności na oleje i paliwa. Nie oznacza to jednak, że są mniej odporne na wodne roztwory soli, słabych kwasów i zasad. Szczegóły dla każdego typu płyty uszczelkarskiej produkowanej przez GAMBIT zawarte są w kartach katalogowych zawartych na stronach produktów oraz zbiorczo na stronie - https://gambitgl.pl/tabela-odpornosci-chemicznej-plyt-uszczelkarskich-gambit

Taśmy i sznury glinokrzemianowe po podgrzaniu dymią. Czy można je dalej stosować jako termoizolację.

Ze względów technologicznych w trakcie procesu produkcji wprowadzane jest do przędzy max. 20 % celulozy. W pierwszym okresie pracy musi ona ulec wypaleniu. Po wypaleniu całej celulozy proces kończy się.  Gotowy wyrób termoizolacyjny nie traci swych właściwości.

Czy w wysokich temperaturach lepiej stosować jako szczeliwa statyczne szczeliwa grafitowe czy glinokrzemianowe?

Wszystko zależy od warunków pracy. Grafit lepiej zachowuje się w środowisku redukcyjnym, a ceramika biodegradowalna w utleniającym. Grafit gwarantuje wyższą szczelność od ceramiki, ale za to niższą sprężystość.