PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

Oś 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

„Dotacja na kapitał obrotowy dla Gambit Lubawka  sp. z o.o.”

Nazwa Beneficjenta : Gambit Lubawka Sp. z o.o.

Wartość projektu : 229 678,44  zł

Udział Unii Europejskiej : 229 678,44 zł

Okres realizacji : 01.08.2020 – 31.10.2020