Sizdirmazlik levhalari

GAMBIT serisi olarak imal edilen amyantsız sızdırmazlık levhaları, geniş basınçlar ve sıcaklıklar yelpazesi itibariyle teknik sızdırmazlıklar elde etmek ve çeşitli teknik maddeler ile temas için tasarlanmış malzemelerdir. En yüksek kalite özelliklerine sahip aramit lifler, özenle seçilmiş inorganik lif ve dolgu maddesi ve öngörülen çalışma şartları için uygun elastimerlerin bileşimidir. ISO-9001 nolu norma göre yaprak kalender makinesinde yüksek derece uzmanlık kurallarina göre gerçekleştirilen süreç, teknik parametrelerin en yüksek ve stabil olmasını garantiler.

GAMBIT AF levhaları, teknik parametreleri çoğu kullanım alanlarının ihtiyaçlarını karşılayan levhalardır. Özel çalışma şartları, GAMBIT AF levhalarını kullanmaya imkân vermiyorsa ekspande grafit, ekspande vermikülit ya da PTFE bazında imal edilen levhaları teklif ederiz. Bu ürünler en yuksek kaliteye ve en yuksek işletme emniyetine sahiptir.

GAMBIT sızdırmazlık levhalarından yapılmış contaların seçimi ve montajına ilişkin notlar
Muayyen bir sızdırmazlık merkezi için bir conta malzemesi seçtiğinizde bir sürü unsur göz önüne almalısınız. En onemli unsurlar arasında çalışma sıcaklığı ve basıncı, sızdırmaz edilecek medyum ve bağlantı yerinin yapısıdır. Bu bağlamda, sızdırmazlığın etkili olmasını etkileyecek, çalışma evresinin siklusu, mekaniksel titreşimler, montaj kalitesi, flanşların teknik durumu gibi diğer etkenler de var. İşbu katalogda referans olunan veri ve T-p eğrileri, baglanti yerinde mevcut çalışma şartlarına ait gereksinmeleri en iyi şekilde karşılayacak levhayı seçmede yardımcı olurlar. Bu açıdan, çalışma noktasının eğrinin uygun alanında olmasına dikkat ediniz. Bu, sızdırmazlığın, bazı vakalarda eğri dışında bulunan parametrelerinde etkili bir biçimde çalışamayacağı anlamına gelmez, ama bu durumda teknoloji uzmanına danışın ya da işletme testi yapın. 
Yine de sızdırmazlığın uzun bir süre ve stabil bir şekilde çalışabilmesi için flanş, vida ve montaj biçimine ilişkin bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. En önemli şart, beraber işleyen flanslarin paralel ve yassı olmasının teminidir. Sızdırmaz edilen bütün yüzeyde, hesaplamasal prosedürlerin gerektirdiğinden büyük ve aynı zamanda çalışma şartlarında contayı hasara uğratan gerilimleri aşmayan montaj kıskaçlamaları elde etmek ancak bu vakada mümkündür. Buna rağmen pratikte çok yerde montaj şartlarında dinamometrik anahtarlar kullanmak mümkün değildir. Bu durumda, flanşlar arasında, contanın orijinal (asıl) kalınlığının %8-10 oranında sıkıştırılmasını temin edecek kıskaçlama yapılması tavsiye olunur. Çoğu vakada böyle kıskaçlama, bağlantı yerinin sızdırmaz hale getirilmesi için yeterlidir ve aynı zamanda contanın yapısını bozmaz. Aynı amaç için de bütün bağlantı alanında aynı, iyi teknik durumda olan ve üzerleri iyi bir gresle kaplı vidaların tatbiki tavsiye olunur.
Sızdırmazlık levhasının yapıldığı malzeme, organik ve inorganik maddelerden oluşmuş kompozit malzemedir. Bazı bileşenlerinin ulaşamadığı ısılarda gerektiği gibi ve etkili bir şekilde çalışabilmektedir. Ancak bu malzemenin spesifik özellikleri ve bunun dışında güçlü ve zayıf taraflarını iyi bilmek lazımdır.
Aramit-kauçuk levhalardan yapılmış bütün contalar 200 °C üstü sıcaklıklarda sertleşir. Kaliteli levhalar (GAMBIT levhaları böyledir zaten) bu sıcaklıklarda bile, işbu katalogda anlatılan ısıalanlarında flanşların ısıl hareketlerini kompanse edecek elastikiyeti korurlar. Bu, sızdırmazlığın tam olması için, özellikle ısıl devrelere maruz kalan teknolojik merkez itibariyle aranan en önemli şarttır.
380 °C üstü sıcaklıklarda aramit-kauçuk levhalarda gözlenen diğer tehlike, okisdasyon olayıdır. Bu olay neticesinde levhayı birleştiren elastomer yanıp yok olur. Bunu önlemek için elastomer komponenti, hem sızdırmaz eden medyumun kiymasal etkisinden hem de çevre oksidinden izole etmek gerek.  Çoğu zaman bu amaca iki türlü ulaşılır. Birinci yöntem, “girinti-çıkıntı” ya da “çıkıntı-oluk” gibi flanş yapısıdır. İkinci yöntem, “kenetleme” (conta kenarlarının metal aracılığı ile koruma altına alınması)dır. Bu “kenetleme” işi, medyumun kompozit malzemeye dokunmasını önleyecek ve aynı zamanda tüm ünitenin, flanş bağlantısının ısıl hareketleri ve vibrasyonlarına tepkimesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu durumda “kenetleme” bir kaç işleve sahiptir: contayı mekaniksel olarak güçlendirir, sızdırmaz edilen medyumun conta malzemesi üzerinden direkt olarak difüze olmasından ve her şeyden önce contanın kompozit malzemesini, çevrenin ve sızdırmaz edilen medyumun olumsuz kimyasal etkisinden korur. 
Gerektiği gibi seçilerek monte edilen conta ile teçhiz edilmiş ve gerektiği gibi yapılandırılmış flanş bağlantısı, uzun işletme süresi boyunca sızdırmazlık özelliğini koruyacak. Ancak bir defa sökülmüş olan contayı tekrar kullanmayın.

GAMBIT sızdırmazlık levhalarına ait kimyasal dayanım cetveli

Lp. Kimyasal medyum GAMBIT AF-1000 GAMBIT AF-400 GAMBIT AF-200G GAMBIT AF-OIL GAMBIT AF-300 GAMBIT AF-U GAMBIT AF-200 UNIVERSAL GABMIT AF-CD GAMBIT AF-202 GAMBIT AF-153 GAMBIT SOFT GAMBIT AF-CHEMACID PARO - GAMBIT
1. Aseton
2. Etil alkol
3. Metil alkol
4. Amonyak
5. Anilin
6. Benzen
7. Benzin
8. Klor (yaş)
9. Klor (kuru)
10. Kloroform
11. Sikloheksanon
12. Etan
13. Fenol  
14. Freon 11 ve 12
15. Freon 22  
16. Etilen glikol
17. Nitrik asit %20
18. Nitrik asit %40
19. Fosforik asit  
20. Karınca asidi
21. Sirke asidi
22. Sülfürik asit %20
23. Dumanlı sülfürik asit
24. Sülfürik asit %65
25. Hidroklorik asit %20  
26. Hidroklorik asit %36
27. Sabun
28. Potasyum permanganat
29. Neft (gaz yağı)
30. Etil asetat
31. Hidrolik yağ (mineral)
32. Hidrolik yağ (fosfat esterler)
33. Silikon yağı
34. Hava
35. Tri kloretil
36. Su
37. Deniz suyu
38. Amonyum hidroksit
39. Potasyum hidroksit
40. Sodyum
41. Kalsiyum hidroksit

- tavsiye edilen levha        - tatbik edilmeden önce işletme şartlarında test edin    - tatbik edilmez

Katalogda verilmiş bütün bilgiler, sözü edilen mamullerin imalatına ilişkin çok yıllık deneyim ve kullanma süreci baz alınarak hazırlanmıştır. Montaj yöntemi, tesisat çalışma parametreleri ve sızdırmaz hale getirilen medyumun parametreleri başta olmak üzere çok etkenin, bağlantı yerindeki sızdırmazlık sağlama prosesini etkilediği için referans edilen teknik parametreleri genel bir mahiyete sahip olup herhangi bir tazminat davasına temel değiller, ürünlerin spesifik kullanılma vakaları ise üretici ile teması gerektirmektedir.

 • AF-1000®
  Genel özellikleri ve kullanım alanı: Yüksek ısılı flanş bağlantıları, yüksek basınç farkları ve... więcej
 • AF-153®
  Genel özellikleri ve kullanım alanı: Düşük parametreli bu levha tipi su tesisatı ve kanalizasyon... więcej
 • AF-200 G
  Genel özellikleri ve kullanım alanı: Yüksek parametreli bu levha, aramit lifler ve grafit kombinasyonu... więcej
 • AF-200 Universal®
  Genel özellikleri ve kullanım alanı: Orta basınç ve sıcaklıklar itibariyle çoğu medyum için... więcej
 • AF-202®
  Genel özellikleri ve kullanım alanı: Kullanılması düşük sıcaklık ve basınçlarda tavsiye edilen... więcej
 • AF-300®
  Genel özellikleri ve kullanım alanı: Flanşın eğrilikleri ve pürüzlülüklerine kolayca uyan... więcej
 • AF-CD
  Genel özellikleri ve kullanım alanı: Doğal lifler bazında imal edilmiş bu levha, özellikle ısıtma, su (hem... więcej
 • AF-CHEMACID®
  Genel özellikleri ve kullanım alanı: Asit ve bazlara dayanıklıdır. Özellikle kimya endüstrisi iç... więcej
 • AF-Oil®
  Genel özellikleri ve kullanım alanı: Yağlara dayanıklı olan bu sızdırmazlık levhası yüksek sıcaklıklar ve y... więcej
 • AF-U
  Genel özellikleri ve kullanım alanı: Bu levha, orta basınç ve orta sıcaklıklar itibariyle yapılan... więcej
 • GAMBIT - SOFT
  Genel özellikleri ve kullanım alanı: Elastik olan bu levha düşük parametreli tesisatlarda kullanılır.... więcej
 • Gambit AF-GL Gambit AF-GL®
  General properties and applications Specially selected constituents and structure of AF-GL® gasket sheet ensure... więcej
 • GABMIT AF-MF. Gambit AF-MF
  General properties and applications: High-parameter, oil-resistant gasket sheet, thanks to bio-soluble mineral fi... więcej
 • GAMBIT MAGNUM GAMBIT MAGNUM
  Gambit MAGNUM sızdırmazlık levhası En yeni EN 13555 normuna göre sunulan neticeler, sızdırmazlık malzemelerinin... więcej
 • GAMBITGRAF LUX
  General properties and application Applied in high temperature and pressure. Recommended to steam, carbohydrates and... więcej

Sayfalar

Gambit

ul.Wojska Polskiego 16,
58-420 Lubawka

+48 75 74 49 695
+48 75 74 49 696

sekretariat@gambitgl.pl

+48 75 74 49 690

 

Nowości, Wydarzenia -tr

Bądź na bieżąco!

Nowości, Wydarzenia -tr feed beslemesine abone olun.