Płyta Gambit AF-GL®

Ogólne właściwości i zastosowania

Specjalnie dobrane składniki oraz struktura płyty AF-GL® zapewnia wysoką  szczelność połączeń,  a także odporność na szereg mediów w tym parę wodną, wodę, paliwa, oleje, roztwory soli, słabych kwasów i zasad. Dzięki zastosowaniu unikalnej kompozycji włókien oraz wypełniaczy uszczelnienia wykonane z tego materiału charakteryzują się zwiększoną odporność na pracę w parze.

AF-GL® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Gambit Lubawka Sp. z o.o. bądź spółek zależnych.

 

 

Materiał:

Płyta uszczelkarska Gambit AF – GL zbudowana jest z kompozycji włókien szklanych, mineralnych, aramidowych Kevlar® oraz wypełniaczy połączonych lepiszczem na bazie kauczuku NBR.

 

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych.

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-GA1-O
Dopuszczenia/Certyfikaty: GOST R, DNV GL
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa 0C 400
Temperatura pracy ciągłej 0C -200 - 340
Temperatura pracy ciągłej w parze 0C 250
Ciśnienie MPa 12
Wymiary:

Standardowe grubości płyt

/grubości powyżej 5,0mm wykonywane jako klejone/

mm 0,3; 0,5; 0,8; 1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 +/-  0,1
+/-  10%
+/-  10%

Standardowe wielkości arkusza

/wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000/

mm 1500x1500 +/-  10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość   +/-  5 % g/cm3 1,9 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie (min.) MPa 9 DIN 52910
ściśliwość % 5 - 15 ASTM F36
powrót elastyczny  (min.) % 55 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/  (min.) MPa 29 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/  (min.) MPa 34 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150oC/5h  (max) % 6 ASTM F146
paliwo wzorcowe B 20oC/5h  (max) % 6 ASTM F146
Woda destylowana 100 0C/4 h (max) % 2 ASTM F146
kolor stalowy

Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm.

Wszystkie podane w katalogu informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich stosowaniu. Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem.