ZAPYTANIE OFERTOWE / REQUEST FOR TENDERS

 

Zaproszenie do składania ofert na zakup, dostawę i montaż kalandra do formowania płyt uszczelkarskich.

 

 

Szanowni Państwo,
Firma „Gambit Lubawka Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup, dostawę i montaż kalandra do formowania płyt uszczelkarskich.

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji płyt uszczelkarskich nowego typu metodą kalandrowania”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

 

An invitation to place offers for purchase, delivery and assembly of a calender for forming gasket sheets.

Dear Sir/Madam,
Gambit Lubawka Sp. z o.o. would like to encourage you to participate in a procedure of a contract award for purchase, delivery and assembly of a calender for forming gasket sheets.

Performance of the subject of the order shall be realised in the framework of the project: “Implementation of innovative technology of manufacturing a new type of gasket sheets using the calendering method”, financed from the EU funds in the framework of the Regional Operational  Programme of the Dolnośląskie Voivodeship for 2014-2020.

 

 

 

Z poważaniem

Zarząd Gambit Lubawka Spółka z o.o.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (PL)

ZAPYTANIE OFERTOWE (EN)

 

FORMULARZ OFERTY    (PL)

FORMULARZ OFERTY    (EN)

Gambit

ul.Wojska Polskiego 16,
58-420 Lubawka

+48 75 74 49 695
+48 75 74 49 696

sekretariat@gambitgl.pl

+48 75 74 49 690

 

NEWSLETTER

Zostaw numer, oddzwonimy.

Zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy.

Twój numer nie będzie nigdzie przekazywany.
Tylko oddzwonimy.