PROTOKÓŁ NR GL 27.07.2016

GAMBIT Lubawka Sp. z o. o.                                                                                                                             Lubawka 27.07. 2016
ul. Wojska Polskiego 16
58-420 Lubawka
www.gambitgl.pl

 

Protokół zdawczy Nr GL 27.07.2016

Ocena nadesłanych ofert na wykonania usługi pt. „Opracowanie innowacyjnego kompensatora gumowego w klasie ciśnionej 25 bar„ w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”.
W związku z zakończeniem  konkursu na wykonawcę usługi związanej z pracami dot. projektu „Opracowanie innowacyjnego kompensatora gumowego w klasie ciśnionej 25 bar”, włącznie z dniem 26.07.2016, do firmy GAMBIT Lubawka Sp. z o. o. spłynęły trzy oferty. Wśród oferentów pojawiły się trzy krajowe wyższe uczelnie techniczne tj. Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Wrocławska oraz Politechnika Śląska. Koszty wykonania usługi oferowanej przez powyższe jednostki naukowe zostały przedstawione w tabeli poniżej. Kompletny zakres usługi z podziałem kosztów i terminami realizacji prac przedstawiono w załączniku A tego dokumentu.

 

Jednostka Naukowa Cena usługi netto Termin realizacji
Politechnika Świętokrzyska 415 000 zł od 15.01.2017 do 30.06.2018
Politechnika Wrocławska 345 000 zł od 01.02.2017 do 30.06.2018
Politechnika Śląska 395 000 zł od 15.03.2017 do 30.06.2018

 

Z pośród nadesłanych ofert wybrano Politechnikę Wrocławską, spełniającą jedyne kryterium jakim była najniższa cena na wykonanie 100 % usługi tj. 345 00 zł netto.

Z poważaniem Zarząd GAMBIT Lubawka Sp. z o. o.

Gambit

ul.Wojska Polskiego 16,
58-420 Lubawka

+48 75 74 49 695
+48 75 74 49 696

sekretariat@gambitgl.pl

+48 75 74 49 690

 

NEWSLETTER

Zostaw numer, oddzwonimy.

Zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy.

Twój numer nie będzie nigdzie przekazywany.
Tylko oddzwonimy.