GO TO BRAND

 

 

Gambit Lubawka Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach:
Poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND,  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:
„Wzrost eksportu firmy Gambit poprzez realizację programu Go to Brand

Wartość całkowita projektu:
360 665,44 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć zł 44/100)

Dofinansowanie projektu:
182 100,00 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto zł 00/100)

Procent dofinansowania:
60

Okres realizacji projektu
01/04/2017 do 30/06/2019

Gambit

ul.Wojska Polskiego 16,
58-420 Lubawka

+48 75 74 49 695
+48 75 74 49 696

sekretariat@gambitgl.pl

+48 75 74 49 690

 

NEWSLETTER

Zostaw numer, oddzwonimy.

Zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy.

Twój numer nie będzie nigdzie przekazywany.
Tylko oddzwonimy.