Mining and coal-processing

KGHM Polska Miedź S.A.

Dotyczy: dostaw w zakresie uszczelnień na rzecz O/ZWR w 2011r.:

W zwiąku z prowadzoną w O/ZWR procedurą dotyczącą okresowej oceny kontrahentów realizujących dostawy na podstawie zawartych umów i złożonych zamówień, między innymi została oceniona Państwa firma. Na podstawie ankiet wypełnionych przez użytkowników dostarczanych materiałów oraz w oparciu o kartę oceny dostawcy, współpraca w Państwem została oceniona na poziomie 82 punktów na 100 możliwych do uzyskania.

Jesteście Państwo jednym z ważniejszych i wieloletnicj naszych partnerów handlowych i dlatego liczymy, że poziom współpracy będzie jeszcze wyższy. Wyeliminowanie reklamacji oraz terminowa relizacja dostaw wobec naszej firmy, pozwolą na osiągnięcie oceny okresowej na pozomie 88-90 pkt.

Dyrektor ds. Finansowych Pełnomocnik Zarządu

Mieczysław Kopeć

 

 

 

 

 

 


BOT Górnictwo i Energetyka S.A

Kompania Węglowa S.A

Katowicki Holding Węglowy S.A

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A

Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A

Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.

Koksownia Zdzieszowice Sp. z o.o.

Gambit

ul.Wojska Polskiego 16,
58-420 Lubawka

+48 75 74 49 695
+48 75 74 49 696

sekretariat@gambitgl.pl

+48 75 74 49 690

 

News, Events

Leave your number, we'll call.

Leave your phone number, we'll call you.

Your number won't be passed to any third parties.
We'll just call you.