Těsnící desky

Bezasbestové těsnící desky série GAMBIT AF jsou moderní materiály určené k provádění technických těsnění v širokém rozsahu tlaků a teplot, pro styk s mnoha rozmanitými technickými médii. Desky jsou kompozity nejvyšší jakosti aramidových vláken, pečlivě zvolených vláken a neorganických plnidel, a také elastomerů vhodných pro předpokládané podmínky provozu. Vysoce specializovaný a prováděný podle požadavků normy ISO 9001 proces kalandrování zajišťuje stabilní technické parametry na nejvyšší úrovni.

Desky GAMBIT AF mají technické parametry, které splňují požadavky pro většinu použití. Pokud mimořádné provozní podmínky nedovolují použití desek GAMBIT AF, navrhujeme desky na bázi expandovaného grafitu, expandovaného vermikulitu nebo PTFE. Tyto výrobky se vyznačují nejvyšší kvalitou a spolehlivostí.

Při volbě materiálu těsnění pro daný těsnící uzel je nutno brát zřetel na mnoho faktorů. Nejdůležitější z nich jsou teplota a provozní tlak, druh utěsňovaného média a konstrukce spoje. Existují také jiné faktory mající vliv na učinnost těsnění, například cykličnost provozu, mechanické kmitání, pečlivost montáže nebo technický stav přírub. Údaje a nákresy T-p uvedené v tomto katalogu dovolují zvolit desku, která nejlépe splní požadavky týkající se podmínek existujících v místě provozu. Přitom je třeba mít na zřeteli, že provozní bod musí být situován ve vhodné oblasti nákresu. To však neznamená, že v některých případech nemůže těsnění účinně pracovat s parametry mimo nákres, v takovém případě je nutno kontaktovat technologa nebo provést provozní zkoušku.

Pro dlouhy a stabilní provoz těsnění je třeba splnit určité požadavky týkající se přírub, šroubů a způsobu montáže. Klíčovou podmínkou je zajištění rovnoběžnosti a rovinnosti spolupracujících přírub. Pouze tehdy lze určit na celé těsnící ploše montážní svorky, které jsou větší než montážní svorky vyžadované výpočetními procedurami, a zároveň nepřesahují namáhání poškozující těsnění při provozních podmínkách. V praxi však nelze používat na mnoha místech dynamometrické klíče v montážních podmínkách. V takovém případě doporučujeme použití takové svorky mezi přírubami, aby těsnění bylo stlačeno na 8-10 % své původní tloušťky. Taková svorka je ve většině případů dostačující k utěsnění spoje a zároveň nepůsobí poškození struktury těsnění. Proto by se mělo na celém spoji používat stejné šrouby, které jsou v dobrém technickém stavu a jsou pokryté vhodným mazivem. Těsnící deska je vyrobená z materiálu, který se skládá z organických a neorganických složek. Tento materiál může správně a účinně pracovat při teplotách, které nejsou nedosažitelné pro některé z jeho složek. Je třeba však mít na zřeteli specifiku materiálu, jeho silné a slabé stránky.
Teploty nad 200°C způsobují tvrdnutí všech těsnění z těsnících desek na bázi aramidu a kaučuku. Desky Gambit však zachovávají pružnost v tomto stavu vhodnou pro kompenzaci tepelného pohybu přírub v rozsahu teplot doporučených v tomto katalogu, což je základní podmínkou udržení dobrého stavu těsnění, zejména v případě uzlů vystavených tepelným cyklům.

Těsnící desky na bázi aramidu a kaučuku jsou také vystaveny riziku okysličování (oxidaci) při teplotách nad 380 °C. Následkem tohoto jevu je vypalování elastomeru, který spojuje desku. Tomuto jevu se dá zabránit odizolováním elastomerové složky od chemického vlivu utěsňovaného média a kyslíku z okolí. Existují dva způsoby, jak toho dosáhnout: Za prvé vhodná konstrukce příruby např. vpusť-výpusť, výstup-drážka. Za druhé lemování (zajištění okrajů těsnění kovem). Lemování musí být provedeno takovým způsobem, aby kompozitní materiál byl chráněn před nežádoucím působením faktoru a zároveň mohl reagovat na tepelné pohyby a kmitání přírubového spoje. V takovém případě lemování splňuje několik funkcí: mechanicky zpevňuje těsnění, chrání před difúzí utěsňovaného média skrz matriál těsnění a především chrání kompozitový materiál těsnění před negativním chemickým vlivem utěsňovaného média a okolí.

Stránky

Gambit

ul.Wojska Polskiego 16,
58-420 Lubawka

+48 75 74 49 695
+48 75 74 49 696

sekretariat@gambitgl.pl

+48 75 74 49 690

 

Nowości, Wydarzenia -cz