Brzdové obložení

Ve výrobním programu GAMBIT Lubawka Sp. z o.o. se nacházejí následující brzdové materiály:

  • brzdové pásy tkané a impregnované pryskyřicemi typ BAC a ATU-AE
  • kompozitní materiály tvarované kaučukovým pojivem typ GC-E a GC-ES s kovovými

Naše výrobky jsou charakterizovány:

  • výhodnými třecími a opotřebovacími vlastnostmi
  • stálou hodnotou součinitele tření při zvýšených teplotách
  • vyšším přípustným měrným tlakem

 

Třecí materiály GAMBIT Lubawka Sp. z o.o. nacházejí své uplatnění v axiálních a radiálních brzdách pro následující druhy a funkce brzdění:

  • sporadické nouzové brzdění
  • cyklické manévrovací brzdění
  • časté brzdění např. výtah, lis, zdvihadlo
  • trvalé brzdění

Gambit

ul.Wojska Polskiego 16,
58-420 Lubawka

+48 75 74 49 695
+48 75 74 49 696

sekretariat@gambitgl.pl

+48 75 74 49 690

 

Nowości, Wydarzenia -cz